Công đoàn

Thông báo về cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà 2013

Thông tin về cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà

 

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Bắt đầu nhận bài dự thi: Từ ngày 01/02/2013 đến hết ngày 15/07/2013 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trong email).

- Công bố kết quả vòng sơ khảo: ngày 20/7/2013.

- Công bố kết quả vòng chung khảo: ngày 25/7/2013.

- Tổng kết và trao giải thưởng: Trong tháng 8/2013.

2. Giải thưởng

- 01 giải đặc biệt: Giấy chứng nhận giải thưởng của Tổng công ty Sông Đà + giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng.

- 10 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng của Tổng công ty Sông Đà + giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/giải.

- Giải đặc biệt là giải được Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà lựa chọn trên cơ sở 11 bài dự thi xuất sắc nhất do Ban tổ chức đề xuất, 10 bài còn lại sẽ đạt Khuyến khích. Nếu không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu, Ban giám khảo có thể quyết định không trao giải đặc biệt mà chỉ trao các giải khác của cuộc thi.

3. Quyết định thành lập Ban tổ chức và Thể lệ cuộc thi Sáng tác Slogan Sông Đà

Tải tài liệu tại đây

4. Phiếu đăng ký dự thi

Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà 2013

Theo Songda.vn

Thông báo về cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà 2013 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.