Tin tức công ty

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ TRẨU VÀ NHÁNH RẼ VÀO TRẠM

Ngày 06 tháng 10 năm 2016, tại phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng Ban quản lý dự án phát triển điện lực đã tiến hành lễ khởi công gói thầu NPC-KfW2-110GT-W01: "Xây lắp Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu và nhánh rẽ vào trạm" thuộc dự án "Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện".

Dự án bao gồm 2 hạng mục chính là Đường dây 110kV và Trạm biến áp 110/35/22kV Gò Trẩu.

Dự án được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải hiện tại và trong tương lai của Thành phố Tuyên Quang; Cải thiện được chất lượng điện năng chung của khu vực; Nâng cao độ tin cậy và thuận tiện trong việc quản lý vận hành lưới điện.


Đại diện Chủ đầu tư cùng Nhà thầu làm lễ động thổ công trình

Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu được thiết kế có 3 cấp điện áp: Sơ cấp 110kV và thứ cấp 35kV; 22(10)kV. Công suất trạm được thiết kế gồm 2 máy biến áp 25MVA. Giai đoạn 1 lắp máy biến áp thứ nhất 25MVA, giai đoạn 2 sẽ lắp thêm máy biến áp thứ hai 25MVA.

Đường dây 110kV cấp điện trạm biến áp 110kV Gò Trẩu gồm 2 mạch.

Công trình dự kiến hoàn thành sau 6 tháng thi công.

T/t: songdasdsec.com.vn

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ TRẨU VÀ NHÁNH RẼ VÀO TRẠM | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.