Chế độ tuyển dụng

-          Việc tuyển dụng CBCNV phải căn cứ vào nhu cầu công việc và định hướng phát triển nguồn lực của Công ty.

-         Người được tuyển dụng phải đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, của nghề cần tuyển và các điều kiện quy định của từng đơn vị.

-          Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc và có nguyện vọng phục vụ lâu dài gắn bó với đơn vị.

-         Tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi, nữ từ 18 đến 35 tuổi. Trường hợp đã là viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước thì tuổi đời có thể đến 45 tuổi.

-         Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

-          Người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, con liệt sỹ, những người tốt nghiệp ở các bậc đào tạo chuyên môn đạt loại giỏi được ưu tiên tuyển dụng.

-          Có hồ sơ xin dự tuyển hợp lệ gồm:

 • Đơn xin việc.(theo mẫu của Công ty)
 • Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh; có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương).
 • Giấy khai sinh (bản sao).
 • Giấy khám sức khoẻ (do Bệnh viện cấp huyện, thị trở lên cấp)
 • Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ.
 • Bản kiểm điểm  quá trình công tác và ý kiến nhận xét của cơ quan đang quản lý (nếu tuyển từ đơn vị khác đến)
 • Sổ lao động, sổ BHXH....... (nếu có)

1. Quá trình tuyển chọn:

1.1 Tuyển chọn người vào làm việc tại phòng, ban cơ quan Công ty.

-          Xác định nhu cầu tuyển dụng: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao trưởng phòng Tổ chức Hành chính căn cứ nhu cầu sử dụng, định hướng của Công ty và kết quả tuyển chọn năm trước để đề ra nhu cầu tuyển dụng trong năm theo biểu mẫu: BM-01/QT-TCHC-01: Phiếu xác định nhu cầu tuyển dụng.

-          Lập kế hoạch tuyển dụng: Từ nhu cầu tuyển dụng Phòng TCHC lập kế hoạch chi tiết theo mẫu trình Tổng Giám đốc công ty phê duyệt. BM-02/QT-TCHC-01: Kế hoạch tuyển dụng năm.

-          Thực hiện tuyển dụng: Căn cứ kế hoạch đuợc duyệt Phòng TCHC tổng hợp danh sách liên hệ với các cơ sở đào tạo và ra thông báo tuyển dụng. Khi có nhu cầu tuyển dụng đột xuất, Phòng TCHC trực tiếp liên hệ từ các nguồn lực khác để thực hiện tuyển dụng sử dụng biểu mẫu: BM-03/QT-TCHC-01: Phiếu tuyển dụng đột xuất

-          Quá trình tuyển phải thông qua Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn (do TGĐ ra quyết định thành lập) có thể bao gồm:

 • Đ/c Phó Tổng Giám đốc công ty làm Chủ tịch hội đồng;
 • Đ/c Chủ tịch công đoàn công ty làm  Phó Chủ tịch hội đồng;
 • Đ/c Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm uỷ viên thường trực;
 • Một số chuyên viên của các phòng tham gia làm uỷ viên không thường xuyên của hội đồng (tuỳ theo ngành nghề cần tuyển hội đồng tuyển chọn sẽ mời tham gia)

Các bước tuyển chọn:

-          Ra thông báo tuyển chọn gồm: ngành nghề cần tuyển; số lượng cần tuyển; điều kiện thời gian nhận hồ sơ; thời gian sơ tuyển....Cử cán bộ liên hệ với các cơ sở đào tạo

-          Tổ chức tiếp nhận hồ sơ

-          Nhân viên phụ trách nhân lực kiểm tra hồ sơ, những hồ sơ không đúng thủ tục yêu cầu cá nhân bổ sung đủ thủ tục theo  quy định.

-          Hội đồng tuyển chọn tổ chức kiểm tra trình độ bằng phương pháp sau đây: 

-          Kiểm tra trình độ qua văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập, nhận xét của nhà trường hiện có trong hồ sơ cá nhân (HĐ có thể uỷ quyền cho 01 thành viên là TP TCHC kiểm tra)

Kiểm tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp về các yếu tố: Kiến thức tổng quát (đối với cán bộ quản lý); Tâm lí, ứng xử ; Mức độ thông minh; cá tính; năng khiếu; khả năng nhận thức; khả năng vận dụng phối hợp; sở thích nghề nghiệp...

-          Sau khi sơ tuyển nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thì trả lời trực tiếp cho người dự tuyển biết.

-          Trường hợp đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thì phòng Tổ chức Hành chính báo cáo Tổng giám đốc kí hợp đồng thử việc.

-          Ký quyết định tiếp nhận thử việc (thời gian thử việc y theo Bộ luật Lao động hiện hành)

-          Hết thời gian thử viêc cá nhân phải viết bản kiểm điểm quá trình thử việc, nội dung gồm: Tinh thần thái độ trách nhiệm trong công việc; trình độ chuyên môn; kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao...

-          Nhận xét của cán bộ phụ trách đối với người thử việc về các mặt ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan; kết quả hoàn thành nhiệm vụ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ... và đưa ra kết luận có được tiếp tục làm việc hay không.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn tiếp tục làm việc thì trả lời cho người thử việc biết bằng văn bản và thông báo cho các phòng chức năng liên quan giải quyết thanh toán tiền công, tiền lương cho người thử việc theo chế độ hiện hành.

Trường hợp đạt yêu cầu Phòng TCHC tiến hành làm các thủ tục: hợp đồng lao động, tờ khai về cấp sổ lao động, sổ Bảo hiểm xã hội...

-          Hoàn chỉnh và lưu trữ hồ sơ.

1.2. Tuyển chọn vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

-          Các đơn vị thành viên căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, lập kế hoạch về nhân lực, các loại ngành nghề cần bổ sung gửi về Phòng TCHC công ty trước ngày 10 tháng 12 hàng năm..

-          Đối với trường hợp  tuyển dụng đột xuất theo tiến độ và yêu cầu cấp bách của đơn vị, Giám đốc xí nghiệp căn cứ phân cấp quản lí của Công ty, tiến hành giao kết hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng theo đúng Bộ luật Lao động hiện hành. Sau khi hết hạn hợp đồng lao động hai bên phải tiến hành thanh lí HĐLĐ.

-          Trường hợp người lao động có nguyện vọng làm việc tiếp với Công ty từ 3 tháng trở lên, người lao động phải làm đơn đề nghị Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động.  Cán bộ quản lí trực tiếp ( Trưởng ban, đội trưởng...) nhận xét vào đơn xin HĐLĐ; đơn vị tổng hợp và làm tờ trình (có chữ kí của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu gửi về Công ty qua phòng TCHC để phòng trình TGĐ Công ty quyết định

2. Lưu trữ:

2.1. Hồ sơ đào tạo được lưu trữ tại Phòng Tổ chức Hành chính. thời gian lưu trữ 02 năm

2.2. Hồ sơ cá nhân được phòng TCHC lưu tại tủ hồ sơ. Thời gian đến khi nghỉ công tác tại Công ty.

2.3. Hồ sơ của lao động hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng do thủ trưởng các đơn vị kí tuyển dụng lưu, thời gian đến khi không còn làm việc tại đơn vị.

Chế độ tuyển dụng | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.