Công bố thông tin
[09/05/2024]

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2023.

[26/04/2024]

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phi

[04/04/2024]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường ni

[01/04/2024]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đ

[24/05/2023]

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2022 như sau:

[30/03/2023]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.