Tin tức công ty

ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH LẮP MÁY BIẾN ÁP 220KV TẠI TRẠM 500KV NHO QUAN VÀ MỞ RỘNG CÁC NGĂN LỘ

Vào lúc 18h30 ngày 31/3/2016, đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công máy biến áp 220kV AT3 thuộc dự án Lắp máy biến áp 220kV tại trạm biến áp 500kV Nho Quan và mở rộng các ngăn lộ.

Dự án “Lắp MBA 220kV tại trạm 500kV Nho Quan và mở rộng các ngăn lộ” được phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại quyết định số 1875/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2014, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thay mặt chủ đầu tư điều hành thực hiện dự án. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 là đơn vị tư vấn thiết kế công trình. Nhà thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Công ty Cổ phần Công nghệ tin học - Truyền thông và điều khiển.

Dự án bao gồm việc lắp đặt mới 01 MBA 220kV - 125MVA, 2 ngăn lộ 220kV, 4 ngăn lộ 110kV và các hệ thống tích hợp như hệ thống điều khiển tích hợp, hệ thống điều khiển - đo lường - tự động, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA. Toàn bộ các hạng mục của dự án được thực hiện trong khuôn viên của trạm biến áp 500kV Nho Quan hiện có thuộc thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Máy biến áp 220kv AT3 tại trạm biến áp 500kV Nho Quan

Việc lắp máy biến áp 220kV tại trạm 500kV Nho Quan nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Ninh Bình và một phần của tỉnh Hòa Bình nói riêng, đảm bảo độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực.


ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH LẮP MÁY BIẾN ÁP 220KV TẠI TRẠM 500KV NHO QUAN VÀ MỞ RỘNG CÁC NGĂN LỘ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.