Công bố thông tin

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch:

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.