Tin tức công ty

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 220KV PHONG ĐIỀN - CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CHÀO MỪNG 10 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT)

Vào lúc 22 h 43 ngày 22/6/2018, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 2, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công công trình trạm biến áp 220kV Phong Điền.

Công trình trạm biến áp 220kV Phong Điền do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) trực tiếp quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) giám sát thi công và quản lý vận hành, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) thiết kế, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (SDSEC) thi công, Công ty dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) thí nghiệm hiệu chỉnh.

 Trạm biến áp 220kV Phong Điền - Công trình tiêu biểu chào mừng 10 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Trạm biến áp 220kV Phong Điền được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung, khu vực phía Bắc tỉnh nói riêng với nhiều khu công nghiệp trọng điểm quy mô lớn; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy-linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới điện khu vực; giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được xây dựng phù hợp với Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét triển vọng đến năm 2030.

Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy mô gồm: (i) xây dựng mới trạm biến áp 220/110kV công suất đầy đủ 02 máy biến áp 220/110kV-125MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 125MVA. Hệ thống phân phối 220kV gồm 12 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn, dự phòng 08 ngăn. Hệ thống phân phối 110kV gồm 15 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 09 ngăn, dự phòng 06 ngăn (ii) xây dựng tuyến đường dây 220kV mạch kép, dài 1,34km để đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Đông Hà-A Lưới hiện hữu vào trạm. Tổng mức đầu tư công trình 205 tỷ đồng.

 Trạm biến áp 220kV Phong Điền được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lựa chọn là công trình gắn biển chào mừng 10 năm thành lập Tổng Công ty.

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 220KV PHONG ĐIỀN - CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CHÀO MỪNG 10 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT) | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.