Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

Quý cổ đông có thể tải mẫu ủy quyền tại mục Cổ đông/Các biểu mẫu

hoặc vào đường link: http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2017 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.