Tin tức công ty

ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 220KV THANH NGHỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV NHO QUAN- THANH NGHỊ

Trong 2 ngày 21 - 22/01/2020 tại Trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị (thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện các công trình: Trạm biến áp (TBA) 220 kV Thanh Nghị và đường dây (ĐZ) 220 kV Nho Quan - Thanh Nghị.

Việc hoàn thành 2 công trình TBA 220 kV Thanh Nghị và ĐZ 220 kV Nho Quan - Thanh Nghị sẽ tăng cường khả năng truyền tải công suất cho lưới điện khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Hà Nam và vùng lân cận, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đồng thời giảm tải cho các đường dây 110 kV hiện hữu trong khu vực, tạo sự linh hoạt trong vận hành hệ thống điện Quốc gia.

Đây là hai công trình năng lượng cấp I nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành thực hiện dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình TBA 220 kV Thanh Nghị có quy mô: Xây dựng mới TBA gồm 2 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 MBA; 11 ngăn lộ phía 220 kV, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 4 ngăn lộ (2 ngăn đi TBA 500/220 kV Nho Quan, 1 ngăn lộ tổng MBA AT1, 1 ngăn liên lạc); 16 ngăn lộ 110 kV, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn lộ (8 ngăn đường dây, 1 ngăn lộ tổng MBA AT1, 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn đường vòng).

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thi công xây lắp phần Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị và phần mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 500kV Nho Quan.


Máy biến áp 220/110/22kV-250MVA tại TBA 220kV Thanh Nghị

Công trình ĐZ 220 kV Nho Quan - Thanh Nghị có quy mô: Xây dựng mới ĐZ 220 kV mạch kép chiều dài khoảng 28,5 km; mở rộng 2 ngăn lộ tại TBA 500/220 kV Nho Quan và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ này. Tuyến ĐZ có điểm đầu tại vị trí G4 của ĐZ 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, đi qua các huyện Nho Quan, Gia Viễn tỉnh Ninh Bình và huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam, điểm cuối tại thanh cái 220 kV TBA 220 kV Thanh Nghị./.

Điểm cuối của đường dây 220kV Nho Quan- Thanh Nghị

ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 220KV THANH NGHỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV NHO QUAN- THANH NGHỊ | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.