Tin tức công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới quý Cổ đông về thời hạn chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau: