Tin tức công ty

HỌP GIAO BAN THÁNG 03 NĂM 2014

     Sáng ngày 03/03/2014, tại hội trường công ty đã tổ chức buổi họp giao ban tháng định kỳ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của công ty trong tháng 02 và dự kiến kế hoạch thực hiện tháng 03

     Phát biểu tại buổi họp, Tổng giám đốc Trần Xuân Chính đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tháng 02 và kế hoạch tháng 03 là tập trung phần lớn thời gian để giải quyết công tác thu vốn, xử lý tồn tại và nghiệm thu hoàn thành các công trình đảm bảo triển khai hoàn thành kế hoạch Quý I năm 2014. Theo báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 02 của phòng Kinh tế kế hoạch thì nhìn chung Công ty chưa đảm bảo tỷ lệ kế hoạch tháng đã đề ra, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 65% kế hoạch, doanh thu bán hàng đạt 31%, lợi nhuận đạt 34%...Bên cạnh đó, trong tháng 2 Công ty cũng đã triển khai việc thương thảo và ký hợp đồng xây lắp 2 công trình mới là ĐZ 110kV Hà Lầm – Quảng Ninh và TBA 110kV Yên Phong 2 – Bắc Ninh. Trên cơ sở tháng 02, Ban Tổng giám đốc Công ty đề nghị kế hoạch triển khai công tác trong tháng 03 với các công việc chính sau: Đảm bảo tiến độ thi công các công trình, đẩy mạnh công tác thu vốn, nghiệm thu hoàn thành các công trình dở dang, hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành các công trình đã bàn giao.

     Trong buổi họp, Ban Tổng giám đốc đã nhắc nhở và đề nghị các ban chỉ huy, các đội thi công theo sát và giải quyết vướng mắc tại các công trình như: Thi công hoàn thiện các hạng mục tại công trình trạm 500kV Quảng Ninh – Thường Tín; Tiếp nhận vật tư A cấp, triển khai công tác rải dây, treo phụ kiện đảm bảo tiến độ tại Công trình Đz 500kV Mỹ Phước – Cầu Bông; Giải quyết các tồn tại của trạm 220kV Nghi Sơn; Hoàn thiện công tác quyết toán công trình tại trạm 220kV Bắc Ninh; Đảm bảo công tác bảo hành, nghiệm thu chạy thử hệ thống thông gió tại Công trình Viện Bỏng; Hoàn thiện và làm hồ sơ nghiệm thu bàn giao tại công trình Tòa nhà EVN…Đồng thời hoàn thiện công tác nhận bàn giao mặt bằng tim mốc tại 2 công trình ĐZ110kV Hà Lầm – Quảng Ninh và TBA 110kV Yên Phong 2 – Bắc Ninh để triển khai công tác xây lắp trong trung tuần tháng 03 đảm bảo tiến độ đã đề ra với Chủ đầu tư.

     Kết thúc buổi họp, Ông Trần Xuân Chính - Tổng Giám đốc công ty giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Phòng, Ban chỉ huy, đội thi công thực hiện nghiêm túc kế hoạch đặt ra trong tháng 03 và hoàn thành kế hoạch Quý I năm 2014.

 Tin: songdasdsec.com.vn

HỌP GIAO BAN THÁNG 03 NĂM 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.