Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Các tài liệu, mẫu biểu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về theo đường link dưới đây:

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/ban-cao-bach

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.