Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông ĐàCăn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:
Được sự nhất trí của Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức chuyến nghỉ mát năm 2016 cho cán bộ nhân viên Công ty tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 26/6 đến ngày 29/6/2016.
Giá vàng hôm nay 21/7 quay đầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất 3 tuần sau 3 phiên hồi phục nhẹ do đồng USD mạnh lên và sự hứng khởi trở lại của các thị trường chứng khoán.