Công bố thông tin

THÔNG BÁO THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng thông báo tới quý Cổ đông về thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và các văn bản khác liên quan, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường link sau để tải văn bản:

http://songdasdsec.com.vn/van-ban/van-ban-noi-bo

http://songdasdsec.com.vn/co-dong/cac-bieu-mau

THÔNG BÁO THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.